Drodzy Klienci i Kontrahenci,
w związku pandemią koronawirusa COVID-19 i wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego na terenie kraju wdrożyliśmy szereg działań mających na celu zminimalizowanie zarażenia nowym wirusem.

Z tego powodu ograniczyliśmy między innymi kontakty osobiste naszych pracowników
z kontrahentami do niezbędnego minimum. W celu zapewnienia niezbędnego przepływu informacji będziemy korzystali z dostępnych środków komunikacji i również Państwa
do tego zachęcamy.

Na chwilę obecną posiadamy wystarczający stan zasobów potrzebny do realizacji produkcji zamówionych wyrobów i zapewniamy, że produkcja i wysyłka wyrobów przebiega
bez zakłóceń.

Transport do Niemiec odbywa się bez ograniczeń, a zamkniecie granicy RP dotyczy wyłącznie ruchu osobowego. Oczywiście prosimy o wyrozumiałość w przypadku ewentualnych opóźnień, które mogą zaistnieć w tej wyjątkowej sytuacji.

Wierzymy, że dzięki odpowiedzialnym i zdecydowanym działaniom mającym na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się nowego wirusa sytuacja wkrótce unormuje się
i powrócimy do współpracy na normalnych warunkach.

Melaco