Zapytanie ofertowe nr 1/2016

W związku z realizacją projektu pn. "Technologia produkcji elementów nośnych i konstrukcyjnych mebli w oparciu o autorskie rozwiązania techniczne" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 3.2., Poddziałanie 3.2.2. "Kredyt na innowacje technologiczne", Melaco Sp. z o.o. ogłasza postępowanie dla zamówienia publicznego o szacowanej wartości powyżej 209 000,00 na zakup następujących elementów projektu:

1. Przedmiot zamówienia:

Centrum obróbcze CNC z oprogramowaniem - 1 szt.

Opis przedmiotu zamówienia:

Centrum obróbcze CNC wraz z oprogramowaniem, które będzie służyło do wykonywania procesu wycinania rowka typu "V" frezem tarczowym ,a także do przeprowadzania innych czynności, takich jak: wiercenie, frezowanie po obwodzie i w płaszczyźnie poziomej, wycinanie wpustów, które są
niezbędne w procesie obrabiania danego elementu, zgodnie z dokumentacją techniczną. Wszystkie operacje obróbcze będą odbywać się na podstawie programów obróbczych, które zostaną przygotowane z wykorzystaniem oprogramowania do projektowania. Wybór odpowiedniego
programu będzie następował poprzez odczytanie odpowiedniego kodu kreskowego specjalnym skanerem, w który będzie wyposażone centrum.

Centrum sterowane numerycznie wyposażone będzie w stoły rastrowe zapewniające bardzo precyzyjne bazowanie w płaszczyźnie poziomej obrabianych elementów. Te elementy będą zasysane do stołów poprzez próżnię wytwarzaną przez pompę próżniową.

Centrum obróbcze będzie dokonywać automatycznej zmiany parametrów, ustawień i będzie dobierać odpowiednie do realizacji procesu narzędzia skrawające i agregaty. By wykonywać wskazane wyżej operacje technologiczne Centrum obróbcze wyposażone będzie w głowice frezujące
z systemem tastującym dla osi Z, głowice wiertarskie, agregaty frezujące i agregaty do cięcia piłą tarczową.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

1) Gabaryty obrabianych elementów:

 • szerokość min. 250, max. 800 mm przy załadunku 4 elementów i obróbce synchronicznej (po dwa na stół - praca wahadłowa)
 • długość min. 140, max. 3000 mm
 • grubość min. 6, max. 40 mm

2) Stoły robocze:

 • 2 stoły robocze typu rastrowego umożliwiające jednoczesną obróbkę dwoma wrzecionami 2 elementów o gabarytach max. 800 mm x 3000 mm na jednym stole podczas gdy na drugim stole odbywa się rozładunek obrobionych elementów lub załadunek następnych
 • na każdym stole mają być po 4 strefy blokowania i zderzaki bazujące min. 6 z przodu na każdym stole, po jednym z tyłu na każdym stole, 4 z lewej strony każdego stołu i 4 po środku każdego stołu

3) Mocowanie obrabianych elementów:

 • podciśnieniowo poprzez 2 pompy próżniowe wydajności min. 250 m³/h każda
 • ssawy mocujące kompatybilne ze stołem rastrowym w ilości min. 30 szt.

4) Elektrowrzeciona:

 • 2 szt. o mocy min. 12KW przy pracy w trybie S1, chłodzone cieczą sterowane w osiach X, Y, Z
 • system tastujący dla osi Z o sile nacisku 80-150N zapewniający dokładność obróbki 0,03 mm
 • 8 pozycyjna talerzowa zmieniarka narzędzi dla każdej głowicy

5) Głowica wiertarska:

 • 2 szt. o mocy min. 2,2 kW z 9 wrzecionami pionowymi i 4 wrzecionami poziomymi

6) Agregat do frezowania rowka typu "V":

 • 2 szt. kompatybilny z frezem o szerokości min. 40 mm i średnicy min. 150 mm
 • napęd realizowany z elektrowrzeciona
 • smarowany olejem przeznaczony do pracy w trybie ciągłym
 • agregat musi być kompatybilny ze zmieniarką narzędzi lub innym magazynkiem do automatycznej zmiany narzędzi

7) Agregat do cięcia:

 • 2 szt. o max. średnica tarczy 200 mm
 • napęd realizowany z elektrowrzeciona
 • agregat musi być kompatybilny ze zmieniarką narzędzi lub innym magazynkiem do automatycznej

8) Oprogramowanie:

 • zapewniające import plików z systemu CAD w formacie DXF
 • oprogramowanie musi zapewniać graficzną wizualizację 3D procesu obróbki

Parametry planowanego do zakupu Centrum obróbczego CNC z oprogramowaniem – 1 szt. muszą być równoważne lub lepsze od parametrów wskazanych powyżej.

Wspólny słownik zamówień (CPV):

42612000-9 centra obróbkowe

 

2. Planowany termin realizacji zamówienia: do 31.12.2017r.

 

Szczegółowy opis zamówienia

Anulowanie zamówienia ofertowego nr 1/2016

Informacja o wynikach postępowania

Data publikacji: 2016-11-28

Od 1993 roku producent elementów do mebli i wyposażenia wnętrz. Produkty MELACO są uznane wśród klientów w kraju jak i za granicą. Nasze elementy meblowe stanowią podstawę produkcji wielu mebli kuchennych, pokojowych i sypialń uznanych producentów w kraju i zagranicą.