Zapytanie ofertowe nr 4/2017

W związku z realizacją projektu pn. „Technologia produkcji elementów nośnych i konstrukcyjnych mebli w oparciu o autorskie rozwiązania techniczne” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 3.2., Poddziałanie 3.2.2. ,,Kredyt na innowacje technologiczne”, Melaco Sp. z o.o. ogłasza postępowanie na zakup następujących elementów projektu:

1. Przedmiot zamówienia:

Sprężarka Śrubowa – 1 szt.

Opis przedmiotu zamówienia:

Sprężarka będzie służyła do dostawy sprężonego powietrza dla zasilania centrum obróbczego CNC, formatyzerko-czopiarki i stacji filtrów. Sprężarka śrubowa zapewni odpowiednie ciśnienie robocze powierza w urządzeniach, co pozwoli na odpowiednie funkcjonowanie procesu technologicznego.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

  1. Wydajność min. 4,0 m³/min
  2. Ciśnienie max 8,5 bar
  3. Osuszacz powierza zintegrowany ze sprężarką
  4. Zbiornik wyrównawczy o pojemności 2 m³
  5. Separator olej/woda
  6. Programowalny sterownik pracy sprężarki
    - sterownik ma umożliwiać zarządzanie pracą 4 sprężarek (sprężarka, która jest przedmiotem zapytania, oraz posiadane sprężarki o wydajności  2,5 i 2,83 m³/h , dodatkowo rezerwa na 1 sprężarkę)
    - koncepcja pracy sterownika ma polegać na tym, że nowa sprężarka ma być wiodąca, a w przypadku wzrostu zapotrzebowania na sprężone powietrze załączają się kolejno mniejsze sprężarki, sterownik ma umożliwiać zaprogramowanie sekwencji w/g jakiej będą włączać się kolejne sprężarki, dodatkowo sterownik będzie posiadał taką funkcjonalność, która umożliwi zaprogramowanie włączenia niepracującej sprężarki w minimalnym zdefiniowanym przedziale czasu (np. 1 raz w tygodniu ), ze względu na zróżnicowanie w zapotrzebowaniu na sprężone powietrze na 1/2/3 zmianie funkcjonalność sterownika ma zapewnić  zdefiniowanie dla poszczególnych zmian odpowiedniej sprężarki wiodącej.

Parametry planowanej do zakupu Sprężarki śrubowej – 1 szt. muszą być równoważne lub lepsze od parametrów wskazanych powyżej.

Wspólny słownik zamówień (CPV):

42123400-1 sprężarki powietrza

2. Planowany termin realizacji zamówienia: do 31.12.2017r.


Szczegółowy opis zamówienia

Informacja o wynikach postępowania

Od 1993 roku producent elementów do mebli i wyposażenia wnętrz. Produkty MELACO są uznane wśród klientów w kraju jak i za granicą. Nasze elementy meblowe stanowią podstawę produkcji wielu mebli kuchennych, pokojowych i sypialń uznanych producentów w kraju i zagranicą.