Szanowni Państwo,
Kontrahenci firmy MELACO,

Pragniemy poinformować, że MELACO sp. z o.o. dostosowała swoją Politykę Prywatności do nowych przepisów Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), która wchodzi w życie 25 maja 2018 r.. Dzięki temu mogą Państwo dalej korzystać z naszych usług, w taki sam sposób jak wcześniej.

Zapewniamy, że Państwa dane są bezpieczne i wykorzystywane w sposób właściwy i zgodny z prawem. Przygotowaliśmy materiały informacyjne, dzięki którym dowiedzą się Państwo na czym polegają zmiany wynikające z RODO oraz w jaki sposób przetwarzamy przekazane nam dane. W każdej chwili mają Państwo wgląd w swoje dane oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką Bezpieczeństwa Informacji, dostępnej na stronie www.melaco.com.pl.

Poniżej przesyłamy niezbędne informacje na temat przetwarzania przez nas danych osobowych

MELACO sp. z o.o., z siedzibą w Nowej Soli, przy ul. Ciepielowskiej 9, 67-100 Nowa Sól, nr KRS 0000073703 („Administrator”), w związku z wejściem w życie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej: Ustawa) niniejszym informuje, że może przetwarzać Państwa dane jako administrator danych osobowych, jeśli zachodzi odpowiednia podstawa prawna.

W związku z tym Administrator informuje, że:

  1. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach niezbędnych do: a) wykonania umowy, której są Państwo stroną lub b) do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy lub c) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub d) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także e) na podstawie Państwa zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i lit f) RODO
  3. Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji wskazanych wyżej celów. W przypadku przetwarzania danych za Państwa zgodą – przechowywanie danych osobowych będzie się odbywać do czasu cofnięcia zgody.
  4. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  5. Przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
  7. Dane osobowe zostały uzyskane od Państwa (dane osobowe pochodzą od osoby, której dane dotyczą)
  8. Podanie danych jest dobrowolne dla szczegółowo określonych celów w odpowiednich regulaminach obowiązujących u Administratora, podanie danych może być niezbędne dla dokonania określonych czynności.